«Вальдорфська школа – це не просто назва, - це перш за все коло вчителів, які беруть на себе велику свідому відповідальність, несуть в собі волю здійснити певний педагогічний імпульс, пов’язаний з Антропософією».

Петер Люті.

Вчителі вальдорфської школи, розвиваючи вміння сприймати природу людини, прагнуть розкрити внутрішній потенціал кожного вихованця, що є цінним для кожної дитини. Виходячи з цього, головним елементом успішної розбудови вальдорфської школи є повна довіра сім’ї до вальдорфської педагогіки, до вчителів цієї школи. В 1995 році «Рішенням виконкому Дніпропетровської ради народних депутатів (розпорядження № 525Р., від 21 грудня 1994 року, реєстрація №89)» була зареєстрована і відкрита середня загальноосвітня школа вільного розвитку дитини (вальдорфська).

Головним завдання школи є:

  • духовний, моральний і фізичний розвиток здорового покоління;
  • забезпечення умов для розвитку та задоволення потреб учнів в одержанні освіти, розвиток здібностей, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися;
  • виховання вільної, творчої особистості, здатної орієнтуватися в навколишньому світі, легко інтегруючись в будь-яке суспільство; особистості, яка могла б самореалізуватися за своїми інтересами, здібностями, талантом.

Рішення батьків прийти в таку школу, надавати їй будь яку допомогу і підтримку, має глибоку підставу біографічного характеру. Воно приймається відповідно до розуміння духовної основи цієї педагогіки, відповідно до розуміння кожної дитини. Звісно, батьки, які свідомо вирішили бути в такій школі, на повній довірі бажають будувати таку школу, готові надавати їй підтримку і допомогу, щоб вона існувала в добрих відносинах зі стійким бюджетом, який надає стабільне фінансування, з глибокою зацікавленістю в тому, щоб навчальний процес мав можливість розвиватися повноцінно, щоб вчителі мали можливість підвищувати свою педагогічну кваліфікацію. І за це в нашій школі відповідальні як державні фінансові структури, так і батьки. Вони можуть і повинні приймати активну участь в цій частині життя школи, оскільки у вальдорфській школі присутній не тільки педагогічний імпульс, а й суспільно-соціальний. І така модель надає можливість вирішувати фінансово-економічні питання.

Для вальдорфської школи важливе не стільки фінансування, скільки те, з якими помислами їх вкладають. Саме ця умова створює і підтримує таку атмосферу в школі, коли батьки вважають себе не «покупцями» педагогічних послуг, а людьми, які надають можливість учителям глибоко займатися їх дітьми. Батьки мають завжди пам’ятати про той сердечний мотив, інтерес і цілковиту довіру, що привели їх сім’ю у вальдорфську школу. Звісно, завжди можуть трапитися непорозуміння, розчарування. Тому, дуже багато залежить від того, наскільки вчителі та батьки усвідомлюють умови, в яких розвивається довіра. Всі негаразди можливо вирішити між людьми, які мають інтерес один до одного. На це особливо сподіваються наші діти. Саме з такими помислами і поглядами група вчителів і батьків засновували нашу школу.

Поглиблення уваги в суспільстві до альтернативних педагогічних систем, серед яких особливий інтерес викликала вальдорфська педагогіка, запит на відкриття такої школи, стало поштовхом до створення добровільних об’єднань благодійного напрямку.

В 1994 році було створено і зареєстровано перше добровільне суспільне об’єднання «Друзі вальдорфської педагогіки». Мета створення такого товариства полягала в тому, щоб підготувати правові та економічні умови для відкриття і роботи школи на засадах вальдорфської педагогіки. Це дало б можливість реалізувати цілісний навчально-виховний процес від дошкільного виховання до отримання повної середньої світи.

В 1995 році Рішенням виконкому Дніпропетровської міської ради народних депутатів було винесено Розпорядження № 700Р від 16.07.1998р. Свідоцтво № 247 від 06.07.1998р. про створення громадської організації «Антропософське товариство ім. Г.Сковороди». Ця організація, яка була створена вчителями і батьками, набула статусу юридичної основи, має реквізити, необхідні для його діяльності.

Крім того, допомога у сприянні розвитку сфери освіти та науки, зокрема вальдорфської педагогіки у м.Дніпро, шляхом додаткового фінансування освітнього процесу, конкретних цільових програм, надання матеріальної допомоги учасникам навчально-виховного процесу, іт.п., стало основною метою створення, у 2014 році, та діяльності БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ОСВІТНІЙ ФОНД СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ (Скорочена назва БО «БФ «Освітній фонд сприяння розвитку вальдорфської педагогіки) .

Благодійництво може здійснюватися у формі одноразової чи систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги, дарування об’єктів власності, надання допомоги особистою працею чи послугами, і т.д.

Шановні друзі !

Запрошуємо Вас розглянути можливість пожертви до нашого Фонду. Вільні кошти створюють у школі середовище вільної ініціативи та натхнення. Дякуємо !

Серед актуальних потреб на сьогодні:

  1. Освіта та вдосконалення професійного рівня та майстерності вчителів школи на фахових педагогічних семінарах як в Україні, так і за кордоном.
  2. Оновлення матеріально-технічної бази кабінетів фізики, хімії; реконструкція ремісничих майстерень.

Наші реквізити:

Платник: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД »

ОСВІТНІЙ ФОНД СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

Скорочена назва БО «БФ «Освітній фонд сприяння розвитку вальдорфської педагогіки)

ЄДРПОУ 39097165

Розрахунковий/рахунок:UA033057490000002600230846201

Банк ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м.Дніпро

МФО 305749

49055 м.Дніпро пр..О.Поля 131/б кв 63

Директор Сосіна Ольга Сергіївна

Замовник: Вальдорфський НВК

49055 м.Дніпро пр..О.Поля 133

Статут БО «БФ «Освітній фонд сприяння розвитку вальдорфської педагогіки).

Кiлькiсть переглядiв: 716