Управління навчальним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, яка є представником власника.

Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор, який несе повну відповідальність за результати роботи навчального закладу.

Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу є конференція.

До компетенції конференції входить:

  • прийняття Статуту навчального закладу, внесення до нього змін і доповнень з наступним затвердженням власником та реєстрацією в чинному порядку;
  • визначення головних напрямків діяльності навчального закладу;
  • розглядання питань навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
  • обирання Правління навчального закладу;
  • заслуховування звіту директора і голови правління навчального закладу.

У період між загальними зборами діє Рада навчального закладу та Правління навчального закладу.

До Правління обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІІ ступеню навчання, батьків і громадськості.

Представництво в Правлінні й загальна його чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу. Половина з них є членами педагогічної колегії. Термін роботи - 3 роки. Рішення про дострокове припинення роботи члена Правління з будь-яких причин приймається загальними зборами.

На чергових виборах склад Правління оновлюється не менше, ніж на третину.

Очолює Правління навчального закладу голова, який обирається зі складу правління.

Головою Правління не можуть бути директор та його заступник.

У організаційно-педагогічній діяльності навчального закладу бере участь внутрішня колегія.

Навчально-виховний процес навчального закладу визначає педагогічна колегія, до складу якої входять всі вчителі та вихователі, що працюють у навчальному закладі, шкільний лікар, психолог та інші особи,що працюють з дітьми.

Робота педагогічної колегії планується та здійснюється у формі щотижневих засідань.

(витяг з Статуту НВК, розділ IV. Управління навчальним закладом)

Кiлькiсть переглядiв: 390