Правила користування бібліотекою Вальдорфського НВК

Загальні положення

Правила користування Вальдорфського НВК розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р., «Типових правил користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу», «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міносвіти України від 14.05.99 № 139.

Право користуватись бібліотекою мають учні школи, члени педагогічного колективу та батьки учнів, члени Шкільної Ради ,слухачі семінарів з вальдорфської педагогіки, еврітмічних мистецтв (за паспортом) Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі.

Порядок користування бібліотекою

Учні школи записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в індивідуальному порядку за списками, які подають класні вчителі, співробітники та батьки – за паспортами.

На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.

Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

Порядок користування абонементом та читальним залом

Користувач має право одержати на абонементі додому не більше 5 документів на термін до 15 днів. Строк користування документами можна продовжити до 30 днів, якщо на них відсутній попит користувачів.

Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов’язковим поверненням їх в бібліотеку наприкінці навчального року.

Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії видаються лише в читальному залі.

За кожний примірник, виданий на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі.

Права, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:
 • Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.
 • Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
 • Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки.
 • Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).
 • Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.
 • Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
 • Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.
 • Подавати адміністрації навчального закладу зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.
Користувач зобов’язаний:
 • Дотримуватися Правил користування бібліотекою.
 • У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.
 • Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.
 • Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
 • Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
 • У разі вибуття зі школи повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.
Відповідальність користувачів:
 • При одержанні документів перевірити їх кількість, цілісність та попередити бібліотекаря про виявлені дефекти. У разі невиконання цієї вимоги користувач несе відповідальність за зіпсовані видання.
 • У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами або внести 5-10 кратне (5 кратне художня л-ра, 10-кратне підручник) відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.
 • За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

Права та обов’язки бібліотеки

Бібліотека зобов’язана:
 • Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в школі згідно з його інформаційними, виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо.
 • Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.
 • Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.
 • Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.
 • Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом колективного, групового та індивідуального інформування.
 • Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів.
 • Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.
 • Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів.
 • Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.
 • Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.
 • Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.
 • Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу.
Бібліотека має право:
 • Визначати зміст та форми своєї діяльності.
 • Знайомитись з планами навчально-виховної роботи навчального закладу.
 • Доводити до відома адміністрації школи про порушення користувачами основних вимог до користування документами.

Режим роботи бібліотеки

з 8-30-16-00 робота з читачами

з 16-00-17-00 робота з фондом бібліотеки визначається завідувачем бібліотеки (за погодженням з адміністрацією навчального закладу та затверджується «Правилами внутрішнього розпорядку»).

Кiлькiсть переглядiв: 720