Навчання у вальдорфській школі не зводиться до передачі знань, умінь та навичок, воно створює умови для виховання в широкому розумінні, коли мислення приводиться у правильне співвідношення з волею, почуттями, бажаннями. У школі створюється педагогічно сформований простір, сприятливий для цілісного розвитку особистості та збереження фізичного, психічного та духовного здоров’я дітей.

При цьому у загальний зміст освіти інтегруються актуальні проблеми реального життя, питання екології, здоров’я, безпеки і т. ін., що відповідає вимогам Державного стандарту до інтеграції освіти у сучасній школі.

Своєрідність навчальних дисциплін та глибока інтеграція знань веде до того, що у вальдорфській школі виділяються Головні уроки та спеціальні предмети. Головний урок проводиться щоденно і займає дві навчальні години.Викладання здійснюється «епохами» по 2-4 тижні.Для предметів, що потребують систематичних спеціальних вправ, таких як іноземні мови, ремесло, фізична культура, художні дисципліни, виділяються окремі уроки.

Головний урок будується на основі трьох взаємопов’язаних частин:

· Ритмічна частина.

· Основна частина. Представлення навчального матеріалу «епохи».

· Розповідь.

Ритмічна частина уроку допомагає учням гармонізувати сили мислення, волі, почуттів. Вчитель ретельно готує зміст, завдання Ритмічної частини, адже саме цей період уроку має на меті активізувати учнів, сприяти об’єднанню класу у єдиний колектив, допомагає налаштуватися на уважне, зосереджене навчання. У Початковий класах Ритмічна частина, як правило, триває до 20 хвилин. Матеріалом для цієї частини уроку може бути музика, діти грають на флейтах, виконують рухові вправи, читають вірші, співають, образно відтворюють картини оточуючого світу.

У процесі Основної частини засвоюється програмний матеріал «епохи» у формі, адекватній віку дітей та педагогічному задуму вчителя. Методика навчанняу цій частині побудована на ритмічній зміні трьох етапів:

· сприйняття явищ, фактів – переживання, спостереження, експериментування;

· аналіз та розуміння матеріалу – спогади, описи, характеристики, замальовки;

· оволодіння знаннями, висновки – переробка, узагальнення.

При цьому досягнення третьої фази у більшості випадків не відбувається в рамках одного уроку. Після переживання та опису звичайно наступає пауза, коли дитина активно опрацьовує та засвоює матеріал. Саме тому тільки на наступний день учень підводиться до висновків, тобто відбувається завершальний крок у навчання.

В ході третьої, розповідної частини, у відповідності з віковими особливостями, діти разом з учителем переживають казки, легенди та байки, біблійські історії, розповіді про тварин та рослини, історію того чи іншого відкриття, біографії видатних особистостей тощо. Це допомагає їм справлятися з віковими кризами та проблемами, приходити в стан рівноваги і гармонії, що позитивно впливає на стан здоров’я дітей.

Розповідна частина уроку сприяє розвитку моральних та вольових якостей і є важливим чинником виховного впливу на учнів.

Побудова навчання, коли день розпочинається з предметів, які спираються головним чином на знання та розуміння, вимагають міркувань та розумових уявлень, сприяє формуванню у дітей здібності концентруватись, глибше занурюватись у вивчення певного предмету та досягати поставленої мети. Після Головного уроку ідуть предмети, що вимагають ритмічного повторення: іноземні мови, евритмія, фізкультура, музика. Після них наступає час художньо-практичної діяльності.

Одним із видів навчальної діяльності на Головному уроці є ведення Епохального зошита ( або ще як кажуть, Книги епохи ). В епохальному зошиті оформлюються, - важливо зазначити, що така робота виконується максимально старанно і красиво, - тексти за змістом епохи, малюнки-ілюстрації, таблиці, карти і т.п. Такий зошит є відображенням особистості учня, його навчального досвіду, вражень, інтересів, досягнень. Власне, так діти на Головному уроці, впродовж епохи, створюють свої «підручники».

Кiлькiсть переглядiв: 17