Повернутися до звичайного режиму

Вас вітає психологічна служба школи!Р. Штайнер «Все навчання у майбутньому має бути побудоване на реальній психології, основою якої має бути антропософське світопізнання. Про те, що навчання й виховання взагалі мають будуватися на психології, звісно, відомо вже давно…». Рудольф Штайнер не відкидав психологічні знання та інструментарій, але відводив психології глибоке дослідження «душевної» складової у цілісній «тілесно-душевно-духовної» сутності людини.

Психологія та вальдорфська педагогіка мають багато спорідненого: вікові періодизації, закономірності розвитку, уявлення про темпераменти. А також мають спільні цілі щодо розвитку та розкриття життєвого потенціалу людини.

Основною парадигмою психолога у вальдорфській школі є психолого-педагогічний супровід. Це одна із комплексних технологій, особлива культура підтримки та допомоги дитині в навчально-виховному процесі у вирішенні завдань розвитку, навчання та соціалізації. Всі дії, методи та напрями діяльності психолога школи узгоджені із засадами вальдорфської педагогіки.

Вальдорфська педагогіка та психолого-педагогічний супровід діють на підставі спільних загальних принципів: гуманізму, дитиноцентризму, сенситивності, індивідуального підходу, системності, цілісності та гармонійності розвитку всіх складових людини.

«Навчання через переживання», «навчання через досвід», система небального оцінювання, викладання епохами, троїстість будови головного уроку, рівнозначність предметів інтелектуального, мистецького та прикладного спрямування – ознаки навчально-виховного процесу, що створюють сприятливі умови та обумовлюють особливості гармонійного розвитку особистості.У своїй діяльності психологічна служба закладу керується Конституцією України, Декларацією Прав Людини, Конвенцією про Права Дитини, Етичним Кодексом психолога, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами; співпрацює з органами охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, сім'ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.


Напрямки роботи психологічної служби є досить традиційними для психологічної практики та адаптовані до умов та особливостей Вальдорфської педагогіки:

 • діагностика - психологічне обстеження учнів, педагогічних працівників, батьків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку учнів, педагогічних працівників, батьків, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
 • консультування – допомога у з’ясуванні причин та пошуку шляхів подолання труднощів шкільного середовища; стає посередником між об’єктивними вимогами середовища та потребами, інтересами і можливостями дитини, сприяє конструктивному виходу з конфліктних ситуацій, мотивує дорослих до взаємодії в інтересах дитини;
 • корекційна та розвивальна робота - здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
 • психолого-педагогічна просвіта – поширення серед усіх учасників навчально-виховного процесу психологічні знання в контексті життя вальдорфської школи; підвищення психолого-педагогічної компетентності та культури батьків та поширення досвіду вальдорфської педагогіки за допомогою різних засобів інформації.
 • профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі; спрямована на створення умов для самостійного вирішення проблем дитиною за допомогою методів активізації, що сприятиме вселенню в учня оптимізму, упевненості в собі, сприйнятті інших.

Практичний психолог

Зозуля Мальвіна Володимирівна:

/Files/images/dsc_7894.jpg

 • працює на засадах психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу Вальдорфської школи, сприяючи особистісному розвитку учнів та взаємодії дорослих, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;
 • психолог і педагог у процесі розвитку дитини стоять поруч, створюючи оптимальні соціально-психологічні умови для її розвитку;
 • проводить комплексну, системну, прогностичну психодіагностику з урахуванням основних складових елементів: зборі фактів та їх аналізі, підборі валідних та надійних методик, що відповідають основним принципам вальдорфської педагогіки;
 • бере участь у створенні корекційно - розвивальних програм розвитку з урахуванням індивідуальних, вікових особливостей учнів, педагогічних працівників, батьків;
 • сприяє вибору учнями професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя; здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
 • формує психологічну культуру учнів, педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА


День тижняГодини роботиГодини консультацій
Понеділок8.30 - 16.0014.00 - 16.00
Вівторок8.30 - 16.0014.00 - 16.00
Середа8.30 - 16.0014.00 - 16.00
ЧетверМетодична робота
П’ятниця8.30 - 16.0014.00 - 16.00
Кiлькiсть переглядiв: 1333