«Серцем вальдорфської методики є переконаність в тому,
що навчання є мистецтвом.
Мистецтвом, що відображає досвід дитини
в її відчуттях, волінні, мисленні»

РУДОЛЬФ ШТАЙНЕР


Мистецтво виховання та навчання, яке мають на увазі, коли говорять про вальдорфську педагогіку, цілковито грунтується на пізнанні людини. Але пізнання людини, у буквальному сенсі слова, можливе за умови всеоб’ємного світопізнання, оскільки людина з усіма своїми здібностями, усіма силами є частиною довкілля. Погляди на принципи виховання та навчання завжди витікають із загальних переконань сучасності щодо пізнаванності світу //GA 303. – Здоровий розвиток тілесно-фізичного як основа розкриття душевно-духовного. – bdn – steiner.ru


Провідні ідеі діяльності нашої школи:

Вальдорфська педагогіка спирається на принципи людинознавства, обґрунтовані видатним філософом та педагогом Р.Штайнером на початку минулого століття. Теоретичний аналіз відповідних джерел дозволяє визначити головні з них:

 1. Гуманістична спрямованість.Вальдорфська педагогіка зорієнтована на дитину і має за мету розвиток індивідуального потенціалу кожної дитини.
 2. Принцип цілісного охоплення природи людини, в основі якого лежить антропософська концепція розвитку дитини через цілісну взаємодію тілесних, душевних та духовних чинників.

Якою б мала бути справжня, сучасна, школа ? Які виклики стоять сьогодні перед суспільством в Україні, у всьому світі ?


Навчальні програми вальдорфської школи, починаючи з дитячого садочка і закінчуючи 11- класом (12 - м), охоплюють сфери фізичних, емоційно-вольових, інтелектіально-мисленнєвих здібностей дитини, що розвивається. Навчальні дисципліни, предмети передбачають рух, образотворче мистецтво та різні практики у вивченні гуманітарних, природничо-математичних наук, технологій. Розвиваючи усі ці можливості, ми прагнемо виховувати та навчати дитину цілісно здоровою та збалансованою, сучасною, здатною зрозуміти власне покликання та втілювати, радісно і з натхненням, у життя свої наміри.

 1. Принцип вікової відповідності.Вся діяльність відбувається в залежності від обумовлених віком потреб розвитку.
 2. Принцип різнобічності і гармонійності, що включає гармонійне поєднання факторів розвитку інтелектуальних, почуттєвих та вольових функцій особистості.
 3. Принцип залучення почуттєвого переживання, що передбачає інтелектуальне, почуттєве та вольове опрацювання учнями будь-якого навчального матеріалу.
 4. Принцип пов’язаності з життям.
 5. Принцип поєднання національного та загальнолюдського у вихованні.Вальдорфська педагогіка враховує культурне розмаїття і підпорядкована загальнолюдським етичним принципам.
 6. Принцип поєднання соціального та індивідуального, що дозволяє виховувати самодостатню, соціально адаптовану особистість.
 7. Принцип релігійної толерантності

Основна ідея педагогічної системи -орієнтація на вільний всебічний розвиток особистостіу відповідності до тенденцій віку та потенціальних можливостей людини.

Головною метою вальдорфської педагогіки – є формування духовної, внутрішньо вільної людини широкого мислення, яка могла б інтегруватись у світовий простір, реалізувати свої здібності, розкриття найпотаємнішого в дітях, зміцнення їх життєвої сили, світоглядне, соціальне та професійне самовизначення кожного окремого випускника у контексті усвідомлення ним власної індивідуальної свободи та відповідальності.

Поступовий природний розвиток дитини, її фізичний, душевно-духовний та інтелектуальний стан на кожному з етапів становлення, визначає зміст та форми навчання і виховання.

Відповідно до «Загального людинознавства», дитина у своєму розвитку повторює процес еволюції людського суспільства.Саме тому навчальний план та програми передбачають узгодженість між змістом навчання та етапами становлення особистості.

Наша школа є навчальним закладом, якому надано право використовувати назву «вальдорфська школа»,і тому у своїй діяльності ми зобов’язані прагнути повністю відповідати наступним критеріям:

 1. Основою діяльності вальдорфської школи є вчення Р.Штайнера про людину і її розвиток, метою - розкриття індивідуального потенціалу кожної дитини. Жодна дитина не може бути дискредитована за відсутністі певних здібностей.
 2. Вальдорфські школи України зорієнтовані націлісне запровадження основних принципів педагогічної системи.
 3. Вальдорфська школа України є єдиною(цілісною) до завершення процесу навчання. Вона відкрита для будь-якого учня, який цього бажає, та має забезпечувати якість навчання та здорового розвитку дитини, відповідно до принципів вальдорфської педагогіки.
 4. Зміст викладання навчальних дисциплін у вальдорфських школах України відповідає вимогам Програм, затверджених Міністерством освіти і науки,у той же час кожен вчитель є вільним у виборі методів і прийомів навчання, відповідно до принципів вальдорфської педагогіки, і несе персональну відповідальність за якість та результати навчального процесу.
 5. Класний вчитель супроводжує дітей з 1 по 6-8 класиі викладає більшість навчальних дисциплін.
 6. Школа проводить дослідження відповідно до програми науково-дослідної роботи, здійснює моніторинг розвитку особистості учнів та прагне до творчого розвитку педагогічної системи.
 7. Вчителі школи обов’язково мають відповідну педагогічну та вальдорфську освітуабо навчаються на міжнародному педагогічному вальдорфському семінарі.
 8. Педагогічні працівники школи систематично підвищують рівень професійної підготовки та схильні до самоосвітньої діяльності.
 9. Вчителі та вихователі постійно беруть участь у роботі педагогічної колегії, виконують її доручення та звітують на засіданнях. У межах самоврядування кожним з вчителів може бути обрана конкретна сфера відповідальності. Колегія несе відповідальність за результати навчально-виховного процесу у закладі.
 10. Засідання колегії відбуваються щотижнево, на них вирішуються актуальні питання життєдіяльності закладу: «розгляд дитини», ефективність роботи з учнями, викладання «епохами», підготовка шкільних та класних проектів, проведення виїзних «епох», щорічних свят тощо.
 11. Управління навчальним закладом здійснюється на основі поєднання принципів колегіальності та єдиноосібності, педагогічна колегія делегує окремі повноваження своїм членам. Внутрішні питання життєдіяльності закладу вирішуються колегіально, зовнішнє представництво та відповідальність покладається на директора школи.
 12. В економічній та правовій сферах рішення приймаються спільно педагогічною колегією та батьками у межах чинного законодавства.
 13. Школа має юридичний статус та ліценцію на освітню діяльність.
 14. Звання «вальдорфська» надається навчальному закладу Міжнародною Асоціацією вальдорфських шкіл за умови, що заклад існує як вальдорфський не менше трьох років та на основі подання заяви Української Асоціації та рекомендації шкіл, що вже мають такий статус.
 15. Кожна вальдорфська школа або дитячий садок є частиною світового вальдорфського руху і має можливість співпрацювати з іншими закладами на регіональному, національному та міжнародному рівнях.
Кiлькiсть переглядiв: 2545