Повернутися до звичайного режиму

Головною метою, єдиною методичною проблемою, над якою працює педагогічний колектив школи, є «Впровадження та развиток вальдорфської педагогіки в Україні». В умовах розробки змісту, організаційних форм, дидактики навчально-виховного процесу на засадах вальдорфської педагогіки, їх практичної апробації, систематичного спростереження за процесом розвитку дитини, методична робота є основою діяльності вчителя.

Створення умов для формування високого методичного й професійного рівня педагогічної колегії, безперервне, систематичне підвищення кваліфікації та фахової майстерності – її пріорітетні напрямки. Саме вчитель безпосередньо відповідальний за те, що сприйматимуть учні під час занять; він створює навчальне середовище для формування життєвого досвіду дитини. Принципово важливо, щоб педагог був справжнім митцем, прагнув творити урок, в першу чергу, у відповідностідо вікових запитів та інтересів школярів.

Своєрідність вальдорфської методики як педагогічної інновації визначаєособливості структури та змісту методичної роботи.Оскільки управління школою грунтується на принципах колегіальності (йдеться провідсутність ієрархічності у розподілі зобов’язань та відповідальностей, сумісну постановку мети і завдань, вивчення й аналіз стану навчально-виховного процесу, ініціативность в пошуку шляхів удосконалення роботи закладу, іт.п.), то Педагогічна колегія, крім організаційно-господарських питань, відповідальна за методичне забеспечення навчально-виховного процесу у школі. Відтак, Планом роботи Педагогічної колегії передбачено опрацювання широкого кола педагогічних питань: поглиблення професійних знань, вдосконалення фахових здібностей.

Щотижнево обговорюються загальні, фундаментальні питання педагогіки, методики і дидактики, психології, антропології розвитку, а також питання, що стосуються конкретної педагогічної ситуації у конкретному класі чи проблеми з певною дитиною. Ця частина Конференції / Педагогічної колегії – своєрідний постійно діючий інститут підвищення кваліфікації, органічно вбудований у шкільне життя. Грунтовна,добре продумана і організована робота педагогічної колегії, у ході якої розробляються також і загальні концептуальні основи освіти для кожної ланки, стає джерелом постійного оновлення педагогічного життя школи, творчого натхнення; середовищем для обміну живим досвідом, взаємодопомоги та підтримки вчителями один одного. Умовно вище зазначену мету можна представити через ряд таких завдань, як:

  • по-перше, постійні дискусії на загальнопедагогічну тематику;
  • по-друге, спеціальні методичні питання, що стосуються важливих моментів змісту уроку;
  • по-третє, семінарська робота, спрямована на вирішення майбутніх навчальних задач.
Таким чином, загальні принципи окреслюються спеціальними питаннями педагогіки; конкретні випадки можуть бути правильно співвіднесені із загально-концептуальним відповідно до їх цінності та значення, а загально-концептуальне отримує конкретне відношення до дійсності шляхом розгляду конкретних ситуацій у викладанні.

Одним із критеріїв якості освітнього процесу у вальдорфській школі є усвідомлення взаємозв'язків між навчальними предметами.

З метою творчого пошуку шляхів для міждисциплінарної інтеграції вчителі нашої школи практикують в рамках щотижневої Педагогічної колегії презентації методів та прийомів роботи на уроці.

Так, наприклад, спостерігаючи за хімічними дослідами, використовуючи необхідне приладдя та реактиви, переживаючи радість відкриття , ми розвиваємось в сфері педагогічного мистецтва.

/Files/images/зображення_viber_2022-02-21_15-42-04-122.jpg /Files/images/зображення_viber_2022-02-21_15-42-03-687.jpg/Files/images/зображення_viber_2022-02-21_15-42-03-499.jpg/Files/images/зображення_viber_2022-02-21_15-42-03-862.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1638